Băng dính Hải PhòngMàng co, màng quấn pallet
Gọi: 02253527435